อบรมกับอาจารย์ อ.ภานุพันธ์. SCG. วังศาลา | สยาม คราฟท์ วัง ศาลา

อบรมกับอาจารย์ อ.ภานุพันธ์. SCG. วังศาลา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อบรมกับอาจารย์ อ.ภานุพันธ์. SCG. วังศาลา

โปรแกรมการจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด


วัตถุประสงค์ คือ สร้างโปรแกรมเพื่อระบุตำแหน่งและพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า โดยโปรแกรมจะทำการวัดผลจากระยะทางรวมของการวิ่งของรถเครปลิฟท์เก็บ ภายในคลังสินค้า ให้ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุด ภายใต้ข้อกำหนดของคลังสินค้า PM4,5 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี โดยหลักแล้วการจัดคลังสินค้าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งคลังสินค้า บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ไม่มีศาสตร์ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอหลักการในการจัดคลังสินค้า ซึ่งทุกคลังสินค้าในโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการปฏิบัติงานได้ โดยหลักการทำงานของโปรแกรมคือ สินค้าที่มียอดขายสูงสุดวางไว้ในตำแหน่งที่มีระยะทางรวมสั้นที่สุด ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมคือ 1. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าภายในคลัง 2. Flow การไหลของสินค้าภายในคลังคล่องตัวมากขึ้น 3. บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้ง่าย 4. มีหลักการในการจัดคลังสินค้าที่เป็นรูปธรรม

See also  รีวิวส่วนผสมโฟมล้างหน้าดัง + วิธีล้างหน้าไม่ให้เกิดสิวอุดตัน #พลิกหลังกล่อง | คลีนซิ่งสําหรับผิวแพ้ง่าย

โปรแกรมการจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

วังศาลาไทยบอทเทิล ปีไหม่ ตอน 1


วังศาลาไทยบอทเทิล ปีไหม่ ตอน 1

SCGP โรงงานวังศาลา มอบทุนการศึกษาและโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายชำนาญ ชื่นตา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการ
ศึกษา SCGP โรงงานวังศาลาโดยมี นายอภิชาต ประสิทธิมาภรณ์
ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอ
ท่าม่วง นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายธเนศ พงษ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หัวหน้า
ส่วนราชการ, คณะครู ,ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีฯ ที่ห้อง
ประชุม อาคาร Excellence Center โรงงานวังศาลา ต.วังศาลา
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
SCGP โรงงานวังศาลา ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักการทำงาน องค์ประกอบ
6 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ
ด้านบริหารจัดการ และด้านการสื่อสาร โดยในด้านสังคม ด้านกายภาพ
และด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กนักเรียนในชุมชนรอบโรงงาน ให้โอกาสทางการศึกษา
และการสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยที่จะกล่าวถึงในวันนี้มี
จำนวน 3 โครงการ สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 1,536,600 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้1.โครงการ One School One Project หรือ หนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งโครงการ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนโรงเรียน
ในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 15 โรงเรียน งบประมาณ 225,000 บาท
และโครงการZero Waste School งบประมาณ 161,500 บาท โดยจัด
ทำโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) และเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงจนบรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนด 2.โครงการชุมชนปลอดภัย บริษัทฯ ได้เล็ง
เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัย ในด้านการจราจรในชุมชนโดยได้
ร่วมมือกับเทศบาล/อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสำรวจพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงและจัดทำโครงการป้องกันการที่จะเกิดอุบัติเหตุในชุมชน โดยได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร ราวกันตก
บริเวณคลองชลประทาน รวมทั้งจัดทำอุปกรณ์ด้านการจราจร จำนวน 9
แห่งงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท และ3.โครงการมอบทุนการศึกษา
เอสซีจีพี โรงงานวังศาลา เป็นทุนพิจารณาเป็นรายปีมอบให้แก่นักเรียน
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนรอบโรงงาน ที่มีผลการเรียนอยู่
ในเกณฑ์ดี มีความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน รวมจำนวน 330 ทุนมูลค่าทุนการศึกษา
ทุนละ 2,000 บาท จำนวนเงินรวม 660,000 บาท

See also  เชื้อสยองแพร่พันธุ์ซอมบี้ หนังใหม่ 2020 HD เต็มเรื่อง ดูหนังออนไลน์ ฟรี หนังแอคชั่น ต่อสู้ พากย์ไทย | หนังซอมบี้มันๆ
See also  ทำรูปคู่รักที่จอมือถือกัน | รูปคู่รักการ์ตูน

SCGP โรงงานวังศาลา มอบทุนการศึกษาและโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2563

ครบรอบ 25 ปี โรงงานวังศาลา


นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ประธานโรงงานวังศาลา เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “ วังศาลา 25 ปี Safety ดี๊ด๊า นายณัฐวุฒิ ผดุงถิ่น ประธานจัดงานกล่าวรายงานฯ การจัดงานในวันนี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือน จิตสำนึกด้านความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน ให้กับพนักงานและคู่ร่วมธุรกิจ ด้วยบูธต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาร่วมสาธิตและแสดงถึงศักยภาพ ของความสามารถ ในด้านของความปลอดภัยภายในงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายเดโช ประกาศแก่นทราย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี นางมณฑกานต์ กาญจนปรมาภา สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จำหวัดฯ นายวินัย กันสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัดฯ พ.ต.ท.สุรพจน์ เมธศาสตร์ รอง.ผกก.ป.สภ.ท่าม่วง และผู้มีส่วนเกี่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ครบรอบ 25 ปี โรงงานวังศาลา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Beautify

Leave a Comment